ROK – 2019

 • Budynek mieszkalny z funkcją handlowo – usługową – rezydencja Biała Wieża -KONCEPCJA

ROK – 2018

 • Projekt budowlano – wykonawczy hali produkcyjno – magazynowej wraz z częścią socjalno-biurową dla firmy INVADO
 • Projekt budowlany hali magazynowej dla firmy Ardagh
 • Projekt budowlano – wykonawczy hali produkcyjno – magazynowej z częścią socjalną, biurową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną dla firmy Rollfix
 • Projekt budowlany rozbudowy budynku magazynowego dla firmy Minova
 • Projekt budowlany hali magazynowo – przetwórczej z częścią socjalno–biurową, wiatą nad komunikacją oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną dla firmy Twardzik sp. j.
 • Projekt budowlany rozbudowy i przebudowy budynku zakładu terapeutycznego dla zakładu terapii uzależnień i współuzależnienia

ROK – 2017

 • Projekt budowlany hali produkcyjnej wraz z częścią socjalno-ekspozycyjną dla firmy INVADO
 • Projekt budowlany rozbudowy magazynu wyrobów gotowych o sortownię dla firmy INVADO
 • Projekt budowlany przebudowy strefy wejściowej budynku handlowego – firma BELLAMICA
 • Projekt budowlany rozbudowy i przebudowy części socjalno-biurowej budynku produkcyjno-magazynowego dla firmy ELEKTROR

ROK – 2016

 • Projekty wykonawcze wewnętrzncyh budynków socjalno-biurowych dla firmy OPEL
 • Projekt budowlany centrum dystrybucji internetowej wraz z zapleczem logistycznym dla firmy TROPICAL

ROK – 2015

 • Projekt budowlany przebudowy i rozbudowy hali produkcyjnej o część magazynową dla firmy SEST-LUVE

ROK – 2014

 • Projekt budowlany szkolnej hali widowiskowo-sportowej z łącznikami do budynku szkoły podstawowej nr 43 raz przedszkola nr 53 w Bytomiu
 • Projekt budowlany rozbudowy, przebudowy i nadbudowy domu wspólnoty Betlejem

ROK – 2013

 • Projekt budowlany przebudowy i rozbudowy portierni dla firmy SANDVIK

ROK – 2012

 • Przeglądy techniczne budynku wielorodzinnych

ROK – 2011

 • Projekt budowlany budynku biurowego z częścią socjalna w Siemianowicach Śląskich.
 • Projekt przebudowy i rozbudowy piekarni w Wielowsi.
 • Projekt budowlany mroźni wraz z częścią biurowo – socjalna dla firmy Andreas.
 • Projekt rozbudowy pomieszczenia tankosilosów dla firmy OSM Bieruń.
 • Projekt budowlany Pizzeria w Zabrzu dla firmy Tokbud.

ROK – 2010

 • Zakład produkcji spożywczej AMBI w Bytomiu.
 • Projekt budowlany rozbudowy, nadbudowy i przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania dawnego domu parafialnego na cele działalności kulturalnej w Miasteczku Śląskim
 • Projekt budowlany bazy obsługi samochodów ciężarowych w Bielsku-Białej
 • Projekt budowlany rozbudowy salonu samochodowego CITROEN i przebudowy części serwisowej