Spart S.C.
Tomasz Pochylski
Bogusław Czech

Projekty budowlano-wykonawcze branży architektonicznej, konstrukcyjnej, drogowej, instalacji wod- kan., elektrycznej, CO, gazu, wentylacji i klimatyzacji, instalacji niskoprądowych. Przygotowanie materiałow do projektowania, uzgodnienia lokalizacyjne, mapy do celów projektowych, dokumentacja geologiczna.
Pełnienie funkcji kierowników budów, inspektorów nadzoru. Zarzadzanie inwestycją i koordynacja projektowa. Kosztorysy

Przykładowe realizacje

Milimex
Elektror
Elektror
Bellamica