Budynek mieszkalny z funkcją handlowo – usługową – rezydencja Biała Wieża – Katowice – KONCEPCJA

Projekt zakłada budowę budynku mieszkalnego, częściowo z parterem handlowo-usługowym. Mieszkania wraz powierzchnią handlowo – usługową na parterze oraz otoczeniem, będą w pełni przystosowane dla osób niepełnosprawnych (motorycznie i sensorycznie). Oprócz mieszkań zostały uwzględnione miejsca wypoczynku i rekreacji, dostępnych dla wszystkich mieszkańców:
• świetlica – dla organizacji wspólnych zajęć i imprez okolicznościowych (np. urodziny, wigilii, śniadań niedzielnych i wielkanocnych, itp.) wraz z miejscem pobytu dziennego (czytelnia),
• zielony taras – projektowany jest również zacieniony taras stanowiący wspólną przestrzeń rekreacyjną wyłącznie dla mieszkańców.
Na parterze znajdować się będą lokale handlowo – usługowe.

 • Powierzchnia zabudowy – 1 651,54m²
 • Powierzchnia użytkowa mieszkań: 2787,70m²
 • Powierzchnia handlowo-usługowa: 543,89m²
 • Powierzchnia funkcji integracyjnych – 285,30m²

Budowa centrum dystrybucji internetowej wraz z zapleczem logistycznym dla firmy TROPICAL – Chorzów

Przebudowa domu jednorodzinnego wraz z projektem wnętrz – Piekary Śląskie – inwestor prywatny

Hala produkcyjno – magazynowa z częścią socjalną, biurową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną dla firmy Rollfix – Dąbrowa Górnicza

Część produkcyjno – magazynowa jednokondygnacyjna, natomiast część socjalna dwu kondygnacyjna. W ramach budynku dwukondygnacyjnego przewidziano następujące funkcje: na parterze: w.c. dla pracowników fizycznych, pokój śniadań, kotłownia, wentylatorownia, pomieszczenie przyłącza wody, laboratoria, magazyn wzorców, kompresorownia, warsztat, pomieszczenie gospodarcze, rozdzielnia główna, szatnia, sale konferencyjne, kuchnia, hol wejściowy, informacja, magazyn, wydawanie detali, na piętrze: pomieszczenia socjalne, biura, pokój śniadań, serwerownię, archiwum. W części socjalnej, biurowej przewidziano dwie klatki schodowe. W ramach budynku jednokondygnacyjnego przewidziano dwa obszerne magazyny służące do przechowywania półfabrykatów i wyrobów gotowych oraz pomieszczenia produkcji wraz z mistrzówkami. Dach budynku dwukondygnacyjnego płaski z odwodnieniem w postaci podciśnieniowych wpustów dachowych. Dach części produkcyjno-magazynowej jednospadowy.

 • Powierzchnia zabudowy – 6 029,81m²
 • Powierzchnia użytkowa – 6 829,99m²
 • Kubatura – 38 405,74m³

Rozbudowa i przebudowa części socjalno-biurowej budynku produkcyjno-magazynowego dla firmy ELEKTROR – Chorzów

 • Projekt budowlany – kwiecień 2017
 • Powierzchnia zabudowy – projektowana – 178,1 m2
 • Powierzchnia użytkowa – projektowana i przebudowywana -1369,9 m²

Budowa hali produkcyjno magazynowej wraz z częścią socjalną dla firmy INVADO – Dzielna – Ciasna

 • Powierzchnia zabudowy – 8 176,26m²
 • Powierzchnia użytkowa – 8 102,18m²
 • Kubatura – 59 079,76m³

—— Galeria ——

Przebudowa strefy wejściowej budynku handlowego – firma BELLAMICA – Piekary Śląskie

—— Galeria —–

Budowa hali magazynowej wysokiego składowania wraz z rozbudową o sortownię i dodatkową część magazynową dla firmy INVADO

Projekt budowlany nowego kościoła pod wezwaniem Świętego Krzyża w Żernicy

 • Inwestor – Parafia Św. Michała Archanioła w Żernicy
 • Lokalizacja – Żernica ul. L. Miki 3
 • Projekt budowlany – styczeń 2018
 • Powierzchnia zabudowy – 1074,2 m²
 • Powierzchnia użytkowa – 1070,01 m²

Projekt budowlany zespołu 14 domów jednorodzinnych – Nowe Chechło

Budowa hali produkcyjnej z częścią socjalno – ekspozycyjną dla firmy INVADO

Jaworzno – Betlejem – dom pomocy społecznej – Jaworzno

JInspiracją twórczą dla planowanej inwestycji w kontekście nowego wizerunku elewacji była twórczość austriackiego artysty Hundertawassera, charakterystycznym elementem jego twórczości były ceramiczne różnokolorowe kolumny, nietrzymanie się linii prostych czy też stosowanie dachów zielonych na budynkach i zieleni w postaci tzw. „ drzew mieszkańców”, stosowanie materiałów ceramicznych w tym materiałów z recyclingu.
Koncepcja nie jest jakimś artystycznym kaprysem architekta i inwestora ale niesie w sobie pewne przesłania w tym także chrześcijańskie, mianowicie: element nadbudowy w postaci hełmu – tworzącego tzw. „ złotą koronę” budynku mówi o tym, że mieszkańcy domu – ludzie bezdomni są wartościowi i ważni jako jednostki oraz jako wspólnota, okrągłe okno frontowe będzie posiadało witraż symbolizujący Trójcę Świętą, a odrywająca się strużka ceramiczna symbolizować będzie łaskę Chrystysa zstępującą na ziemię kończyć się będzie na dachu zielonym którym zwieńczony będzie podcień wejścia głównego wsparty na czterech kolumnach ceramicznych symbolizujących czterech ewangelistów, najdłuższa z nich symbolizuje Św. Jana bo jako jedyny apostoł dożył późnej starości i nie zginął śmiercią męczeńską, okrągłe okno elewacji podwórza posiadać będzie witraż przedstawiający Ducha Świętego – jednoczącego wspólnotę zebranych osób Podkreślenie konturów budynku elementami z szafirowej lub granatowej ceramiki nie jest tylko atrakcyjnym zabiegiem formalnym, ma nawiązywać do namiotu jako obiektu tymczasowego – jednocześnie podkreślając przemijalność ziemskiego życia i tymczasowość naszego ziemskiego domu. Resztę założeń dopełniają oczywiście względy użytkowe, a projektowane dobudowy w postaci kotłowni, składu opału, tarasów nad nimi oraz rozbudowy zaplecza kuchni.

Rozbudowa hali produkcyjnej o część socjalno-biurową dla firmy SEST LUVE – Gliwice

Szkolna hala widowiskowo-sportowa z łącznikiem do budynku szkoły Podstawowej nr 43 w Bytomiu

 • Inwestor – Urząd Miasta Bytom, ul. Parkowa 2
 • Lokalizacja – Bytom, ul. Suchogórska 98
 • Projekt budowlany – kwiecień 2014
 • Powierzchnia zabudowy – projektowana – 852,25 m2
 • Powierzchnia użytkowa – projektowana –1155,73 m²

Rozbudowa hali magazynowej o budynek biurowo-socjalny firmy Arma w Lublińcu

 • Inwestor – Arma Bauteile Sp. z o.o.
 • Lokalizacja – Lubliniec; ul. Marii Skłodowskiej-Curie 91
 • Projekt budowlany – maj 2016
 • Powierzchnia zabudowy – projektowana – 188,9 m2
 • Powierzchnia użytkowa -332,3 m²

Baza obsługi samochodów ciężarowych dla firmy BETATRANS – Bielsko – Biała